http://parsianholding.com/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png


شرکت دانش بنیان زیست بسپار کیان با هدف مطالعه ،پژوهش،تولید و بازیافت در زمینه ی پلیمر های پایه آبی و مواد شیمیایی که تماما مربوط به صنایع نفت،گاز،پتروشیمی، آب و خاک ، کشاورزی و محیط زیست می باشد.

ورود به سایت

Top