http://parsianholding.com/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

شرکت دانش بنیان بهتا روغن روان پاسارگاد با هدف تولید، واردات و صادرات انواع روغن های صنعتی، روغن های روان کننده و مشتقات مربوط به روغن و نیز تولید و طراحی دانش های فنی مربوط به صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، کاتالیست، مواد، انرژی، صنایع نوین، آب و فاضلاب و همچنین حذف آلاینده ها از صنایع فوق، به منظور حمایت از محیط زیست کشور، با تکیه بر دانش و تخصص نیروهای کار داخلی، کار خود را آغاز نموده است.

ورود به سایت شرکت

Top